Με αυτή τη φόρμα επικοινωνείτε με τον εκδότη για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για παραγγελία. Ο εκδότης θα επικοινωνήσει για τις λεπτομέρειες και για την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι αξιοποιήσιμο από τις εταιρείες ταχυδιανομής για την παράδοση, αλλά και για διευκόλυνση της επικοινωνίας αν χρειαστεί.
Κατανοώ ότι τα στοιχεία μου θα αποθηκευτούν και επεξεργαστούν για λόγους που σχετίζονται με την παρούσα πρόθεση αγοράς και πάντα σε ευθυγράμμιση με τις κείμενες νομικές διατάξεις.